Easyfood

Hvad vi gør

Bager på viden

Vi dyrker en innovativ videnskultur. Vores produkter bakkes op af viden og rådgivning, så vi understøtter convenience i både produkter og håndtering gennem hele processen.

Vi har eget avanceret testbageri, og vi samarbejder med kompetencer inden for design, fødevare- og socialforskning. Målet er at spille en aktiv rolle i udviklingen af moderne convenience-bagværk, så vi kan være den mest visionære og værdiskabende partner i kategorien.

Af samme grund kan vi tilbyde salgsfremmende rådgivning der sikrer, at salget af vores produkter støttes af et optimalt set-up i kundernes butikker – en øvelse, der kan aflæses direkte på bundlinjen. 

 

Design Thinking

Designtænkning er en udviklingsmetode, der henter værktøjer og processer fra designerens verden og anvender dem i virksomheder. Formålet er at omdanne brugerens behov til forretningsmuligheder. Designtænkning adskiller sig fra andre udviklingsmetoder ved at sætte brugeren i centrum og insistere på at forstå brugerens behov, problemer og drømme.

Denne forståelse tager designtænkning med over i en idefase, hvor behovene skal kobles med forretningsmuligheder og kernekompetencer. Modsat traditionelle innovationstilgange, så er processen på ingen måde lineær, men derimod eksperimenterende og legende. Ideerne visualiseres og laves til prototyper, så man kan se styrker og svagheder og ikke mindst, så man kan se ideerne fra en ny vinkel. Hele tiden holdes det op mod brugernes behov. Designtænkning er med andre ord en hel ny måde at udvikle både produkter, services, processer og strategier på.

Easyfood bruger designtænkning som innovationsmetode. Metoden tager fat i designerens måde at indsamle inspiration, idegenere, udvikle og skabe på. Denne værktøjskasse har vi sat ind i vores egen verden og bruger den til at forstå, udvikle og lede med. Et af de vigtigste værktøjer, vi har fra designtænkning, er en vedvarende undren og søgen efter at forstå de udfordringer og den fremtid, vi står overfor.

Det gælder om at være modig og turde blive på usikker grund, indtil vi rent faktisk forstår problemet. Hvis man går for hurtigt i gang med idegenereringen, så ender man med at løse de forkerte problemer. Et af de vigtigste kodeord i designtænkning er at fokusere på brugeren og de menneskelige behov, der ligger bagved. Når vi begynder at forstå dem og rent faktisk går ud og snakker med dem, så kan vi gå fra bare at skabe produkter til at skabe løsninger og hele koncepter, der giver meget mere værdi for alle.

Og det er der god forretning i!

Tv Syd har været med på job og i indsalget forneden, kan du følge nogle af vores medarbejdere fra produktionen og vores innovationsafdeling.

Kilde: Tv Syd

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.