Privatlivspolitik for EASYFOOD A/S 

December 2021 

 

Denne privatlivspolitik er gældende for persondata, som du opgiver til EASYFOOD på www.easyfood.dkwww.easylagersalg.dk og www.brodkasse.dk samt ved tilmelding til nyhedsbreve, deltagelse i arrangementer / events, ansøgninger, besøg hos EASYFOOD eller køb i forbindelse med EASYFOOD lagersalg og brødkassen. I denne politik kan du orientere dig om, hvordan EASYFOOD indsamler og behandler oplysninger om dig. 

EASYFOOD A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Skulle der være spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til HR-afdelingen ved at skrive til følgende e-mailgdpr@easyfood.dk  

Ændringer af privatlivspolitikken sker, når det er relevant. Politikken er senest ændret: 01.12.2021  

 

Indsamling og behandling 

EASYFOOD indsamler og behandler personoplysninger i forskellige situationer og på forskelligt legitimt grundlag. De forskellige situationer er beskrevet nedenfor og på hvilket grundlag. 

 

Besøg på easyfood.dk, easylagersalg.dk og brodkasse.dk  

Ved besøg på www.easyfood.dk www.easylagersalg.dk og www.brodkasse.dk bliver du bedt om at tage stilling til brug af cookies. Det fremgår af cookieinformationen (link), hvad du giver samtykke til. I forbindelse med dit besøg registrerer vi også din IP-adresse, browsertype m.v., som er nødvendige i forbindelse med dit besøg. Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for, at du kan bruge siden, og for at vi kan tilpasse og optimere hjemmesidens funktioner. Hvis du giver samtykke til cookies, vil formålene være at kunne analysere brugen af hjemmesiden eller at kunne målrette markedsføring til dig. Samtykket kan altid trækkes tilbage.  

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.  

 

Køb på easylagersalg.dk og brodkasse.dk 

Som EASYFOOD-kunde har du mulighed for at købe produkter via www.easylagersalg.dk og www.brodkasse.dk. I forbindelse med et køb vil du skulle oplyse følgende: navn, adresse, postnr., by, e-mailadresse, telefonnummer og kreditkortoplysninger.   

Formålet med indsamlingen og behandlingen vil være, at vi kan gennemføre et køb via vores webshops og efterfølgende levere produkter til dig. I tilfælde, hvor produkter er udsolgte eller af anden årsag ikke kan leveres, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig med henblik på at annullere eller ændre dit købVed fysisk udlevering og betaling af produkter på EASYFOOD’s adresse vil oplysningerne blive brugt til at identificere dig som kunde og for at gennemføre købet 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.  

 

Nyhedsbrev 

Som besøgende på www.easyfood.dk har du mulighed for at tilmelde dig EASYFOOD’s nyhedsbrev via hjemmesiden. Ved tilmeldingen vil du skulle oplyse din e-mailadresse. I forbindelse med tilmelding registrerer vi, hvor og hvornår du tilmeldte dig, lige som at vi registrerer, hvor og hvornår du afmeldte dig nyhedsbrevet. Vi registrerer, hvilke nyhedsbreve du åbner samt hvilke tilbud, artikler m.v., som du klikker på.  

Formålet med registreringen er at varetage vores interesse i forbindelse med at levere nyhedsbrev til dig, dokumentere dit samtykke, indgåelse og tilbagetrækning, samt at kunne udarbejde statistik på tilbud, artikler m.v. i de enkelte nyhedsbreve. 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f.  

 

Job & Karriere 

Hvis du søger job eller ønsker at blive registreret i vores CV-database sker det via en ekstern samarbejdspartner, der på vores vegne indsamler og behandler dine personoplysninger. Denne eksterne samarbejdspartner har en selvstændig privatlivspolitik, som du ved brugen af deres job og karriereplatform, skal acceptere.  

EASYFOOD har via samarbejdspartnerens karriereplatform adgang til dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med en ledig stilling eller i forbindelse med opslag i CV-databasen. Ved ansøgning eller oprettelse i CV-databasen indsamler og behandler vi oplysninger om dig såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt oplysninger, der er relevante for stillingen eller databasen i form af C.V., ansøgning, eksamensbeviser m.m. I forbindelse med et ansættelsesforløb og evt. samtale vil EASYFOOD efter aftale med dig kunne behandle yderligere oplysninger om dig såsom referencer, udtalelser, personlighedstest m.m. 

Oplysninger i CV-databasen opbevares i 6 måneder, hvorefter de automatisk slettes, medmindre du aktivt forlænger opbevaringsperioden med yderligere 6 måneder. Ansøgninger opbevares i op til 12 måneder for, at EASYFOOD vil kunne imødekomme evt. ansættelsesretlige henvendelser fra tidligere ansøgere.  

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger er at kunne vurdere, om du vil kunne opnå ansættelse hos EASYFOOD i en passende stilling samt at EASYFOOD vil være i stand til at dokumentere, at vi i forbindelse med ansættelsesproceduren lever op til reglerne på det danske arbejdsmarked.  

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, c og f.  

 

Kontaktformular 

Hvis du udfylder vores kontaktformular på www.easyfood.dk, så vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, adresse, postnr. / by, tlf. og e-mailadresse.  

Formålet med indsamlingen og behandlingen vil være, at vi kan besvare din henvendelse samt besvare spørgsmål og kommentarer, som du måtte skrive i kommentarfeltet i kontaktformularen.  

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.  

 

Deltagelse i arrangementer og events 

I forbindelse med arrangementer og events vil EASYFOOD indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummerI forbindelse med udvalgte EASYFOOD arrangementer registrerer vi, hvor og hvornår du tilmeldte dig, lige som at vi registrerer, hvor og hvornår du deltager. Det vil klart og tydeligt fremgå af arrangementet, hvis der registreres oplysninger om dig.   

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at EASYFOOD skal kunne identificere, hvem der deltager i arrangementer og events. Alle arrangementer og events er ikke offentlig tilgængelige, og EASYFOOD forbeholder sig ret til at kende identiteten på alle deltagere. 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.  

 

Besøg hos EASYFOOD 

I forbindelse med fysiske besøg hos EASYFOOD vil vi indsamle og behandle følgende oplysninger om dig: navn, virksomhed og telefonnummer 

Formålet med indsamlingen og behandlingen er, at vi af sikkerhedsmæssige årsager skal være i stand til at kunne identificere, hvem der er i bygningerne i forbindelse med brand eller andre omstændigheder, hvor der er nødvendigt at evakuere bygningerne. Oplysningerne behandles endvidere for at understøtte sikkerheden i fødevareproduktionen, da EASYFOOD skal kunne identificere personer, der kan have påvirket produktionen af produkterne.  

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c og f 

 

Legitimt grundlag 

For hver af de aktiviteter, hvor EASYFOOD indsamler og behandler personoplysninger om dig, er der angivet med hvilket legitimt grundlag, at det sker på. I nedenstående er grundlaget nærmere beskrevet.   

 

Kontraktaftale eller køb (art. 6, stk. 1, litra b) 

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en aftale eller en kontrakt, vil behandlingen ifølge art. 6, stk. 1, litra b være nødvendig for, at EASYFOOD kan opfylde eller indgå en aftaleen kontrakt eller et køb, som du er en del af. Dine personoplysninger vil være nødvendige at behandle i forhold til, at EASYFOOD kan identificere dig som aftale- eller kontraktpart. 

 

Retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c) 

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af en retlig forpligtigelse i art. 6, stk. 1, litra c, så skyldes det, at EASYFOOD er forpligtet til at overholde national eller EU-lovgivning, hvori behandlingen er personoplysninger er et krav for at identificere dig. Et krav til behandlingens karakter og længde vil fremgå af den specifikke lovgivning, f.eks. bogføringsloven.  

 

Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f) 

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i art. 6, stk. 1, litra f, har vi foretaget en afvejning af vores interesser i forhold til dine interesser, når det kommer til markedsføring, forbedring af hjemmesiden, sikkerhed, risiko for svig osv. Det har vi gjort for at sikre, at dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. 

 

Samtykke (art. 6, stk. 1, litra a og art. 7) 

Når behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke i art. 6, stk. 1, litra a, som er sket frivilligt fra din side. Et samtykke er baseret på, at den registrerede selv har givet samtykke til behandlingen af personoplysninger. I forbindelse med afgivelsen af samtykket bliver du oplyst om, hvad du giver samtykke til og under hvilke betingelser EASYFOOD må behandle dine oplysninger jf. art. 7. Du bliver også oplyst om, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage.  

 

Dine rettigheder 

Du har som registreret nogle lovbestemte og ufravigelige rettigheder, som du kan gøre gældende over for EASYFOOD. Det er også EASYFOOD’s pligt at gøre dig opmærksom på dine rettigheder samt hvad den enkelte rettighed består af. 

 

Indsigtsretten – art. 15 

Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger EASYFOOD behandler om dig og med hvilket formål og hvor længe. Hvis du ikke selv har videregivet oplysningerne, har du også ret til at få at vide, hvis vi har modtaget dem fra andre. Under punktet ”Videregivelse af personoplysninger” kan du se, hvor og under hvilke betingelser dine personoplysninger bliver behandlet af andre. 

 

Retten til berigtigelse – art. 16 

Du har ret til at få rettet urigtige / ukorrekte oplysninger om dig. Hvis der i de oplysninger, som du har givet til EASYFOOD, skulle vise sig at være en fejl, eller der er sket ændringer i dine oplysninger, skal du skrive til gdpr@easyfood.dk for at få dine oplysninger rettet.   

 

Retten til sletning – art. 17 

Under punktet ”Sletning af personoplysninger” kan du se, hvornår EASYFOOD sletter oplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få nogle eller alle personoplysninger slettet ved tilbagetrækning af et samtykke. Ønsker du at få oplysninger slettet, skal du skrive til gdpr@easyfood.dk med anvisning af, hvilke af de oplysninger du selv har opgivet til EASYFOOD, at du ønsker slettet. Ikke alle personoplysninger vil kunne slettes, da EASYFOOD bl.a. af bogføringsloven er pålagt at behandle nogle personoplysninger i 5 år. 

 

Retten til at begrænse behandlingen – art. 18 

Du har, hvis du mener, at EASYFOOD behandler ukorrekte oplysninger om dig, ret til at få begrænset behandlingen. Det samme gør sig gældende, hvis du mener, at EASYFOOD ulovligt behandler oplysningerne, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen. EASYFOOD vil begrænse behandlingen til opbevaring indtil, at ukorrekte oplysninger er rettet, eller det er fastslået, hvorvidt EASYFOOD’s behandling er lovlig eller ulovlig. Ønsker du at få begrænset behandlingen af oplysninger, skal du skrive til gdpr@easyfood.dk med henvisning til, hvorfor behandlingen skal begrænses.  

 

Retten til dataportabilitet – art. 20 

Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du selv har givet EASYFOODHvis du ønsker at få udleveret dine oplysninger, skal det ske ved at sende en anmodning pr. e-mail til følgende adresse: gdpr@easyfood.dkAnmodningen skal indeholde oplysninger, der gør EASYFOOD i stand til at identificere dig eller mulighed for at kontakte dig for at fastslået din identitet. Udleveringen vil ske i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du i din gode ret kan overføre til andre dataansvarlige. 

 

Retten til indsigelse – art. 21  

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at EASYFOOD behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder indsigelse mod profilering i den forbindelse. Din ret til indsigelse gælder også, hvis du mener, at EASYFOOD foretager en behandling under interesseafvejningen i art. 6, stk. 1, litra f uden legitim interesse. Ønsker du at gøre din ret gældende, skal du sende en begrundelse pr. mail til: gdpr@easyfood.dk 

 

Retten til at tilbagekalde samtykke – art. 7, stk. 3 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet EASYFOOD til at behandle personoplysninger. Samtykket til at modtage nyhedsbreve kan trækkes tilbage ved at afmelde dig via funktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev. Har du givet samtykke i andre sammenhænge, er du blevet oplyst om, hvordan samtykke kan trækkes tilbage. Har du spørgsmål til tilbagekaldelsen af dit samtykke, kan du sende en mail til: gdpr@easyfood.dk 

 

Retten til at klage – art. 77 

Du har ret til at klage over EASYFOOD’s behandling af dine personoplysninger. Klagens skal indgives til Datatilsynet, der er den tilsynsmyndigheder, der behandler klager vedr. behandling af personoplysninger i Danmark. Du kan læse mere om klagemulighederne på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk) eller ved at klikke på dette link (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du)   

 

Sletning af personoplysninger 

EASYFOOD sletter personoplysninger, når der ikke længere er et lovligt / legitimt grundlag for at behandle oplysningerne, eller når EASYFOOD ikke længere er forpligtet til at behandle oplysningerne pga. anden lovgivning.  

Oplysninger indsamlet om dig via din brug af hjemmesiden, der er indsamlet via nødvendige og funktionelle cookies, bliver automatisk senest 12 måneder efter dit sidste besøg. Når samtykke til at modtage nyhedsbrev med markedsføring trækkes tilbage via afmeldingsfunktionen i bunden af ethvert nyhedsbrev slettes din e-mail fra udsendelseslisterne. Din tilmelding til at modtage nyhedsbreve opbevares i to år efter din framelding / tilbagetrækning for, at EASYFOOD jf. art. 7 kan dokumentere dit samtykke og dermed et lovligt grundlag for at sende dig nyhedsbreve.  

 

Sikkerhed i forbindelse med behandlingen 

EASYFOOD har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Det sker for at sikre dig mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, kommer til uvedkommende / tredjemands kendskab eller misbruges. Disse foranstaltninger revideres og justeres løbende – minimum en gang om året – for at sikre, at foranstaltningerne forbliver passende. EASYFOOD pålægger databehandlere samme krav til sikkerhed i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.  

 

Videregivelse af personoplysninger 

EASYFOOD kan i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre de forskellige indsamlings- og behandlingsaktiviteter, videregive personoplysninger til databehandlere. Der er indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, hvori det bl.a. præciseres, at behandling af data og personoplysninger kun må ske under instruks fra EASYFOOD 

EASYFOOD anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og forbedringer af hjemmeside samt til udsendelse af nyhedsbreve. Din e-mailadresse bliver i den forbindelse behandlet i samarbejdspartnerens system til udsendelse af nyhedsbrev med målrettet markedsføring.    

 

Kontaktoplysninger 

EASYFOOD er dataansvarlig for alle aktiviteter beskrevet under afsnittet Indsamling og behandling, og har du som registreret spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte HR-afdelingen hos EASYFOOD: 

 

EASYFOOD A/S 

Albuen 82 

6000 Kolding 

Tlf76 30 87 00 (hovednummer) 

CVR 25652762 

Att.: HR-afdelingen