Easyfood

Mad sikkerhed

Kvalitet og fødevaresikkerhed

Til høj kvalitet hører god fødevaresikkerhed – og med afsæt i vores værdier om ærlighed og respekt for kunder, medarbejdere og råvarer er vi blandt branchens bedste. Vi overholder som minimum de høje danske og europæiske krav og kan bl.a. dokumentere vores standard med en FSSC 22000 certificering.

Mad spild

og hvordan vi tager ansvar

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

System.Exception: ContentTypeService failed to find a content type with alias "".
  at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentType.CreatePublishedContentType(PublishedItemType itemType, String alias)
  at Umbraco.Core.Cache.CacheProviderExtensions.<>c__DisplayClass9`1.<GetCacheItem>b__8()
  at System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`2.GetOrAdd(TKey key, Func`2 valueFactory)
  at Umbraco.Core.Cache.CacheProviderExtensions.GetCacheItem[T](ICacheProvider provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentType.Get(PublishedItemType itemType, String alias)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass2.<ConvertValueToContent>b__0()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValueToContent(String id, String docTypeAlias, String dataJson)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in e:\Websites\easyfood.dk_2.0\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 12
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\Websites\easyfood.dk_2.0\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
System.Exception: ContentTypeService failed to find a content type with alias "".
  at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentType.CreatePublishedContentType(PublishedItemType itemType, String alias)
  at Umbraco.Core.Cache.CacheProviderExtensions.<>c__DisplayClass9`1.<GetCacheItem>b__8()
  at System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`2.GetOrAdd(TKey key, Func`2 valueFactory)
  at Umbraco.Core.Cache.CacheProviderExtensions.GetCacheItem[T](ICacheProvider provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentType.Get(PublishedItemType itemType, String alias)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass2.<ConvertValueToContent>b__0()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValueToContent(String id, String docTypeAlias, String dataJson)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in e:\Websites\easyfood.dk_2.0\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 12
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\Websites\easyfood.dk_2.0\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20